O projektu

 • Građevina :

  Trg Sv. Frane i dio Ulice Zadarskog mira 1358.

 • Lokacija :

  Zadar

 • Usluga :

  Izrada idejnog elektrotehničkog projekta
  Izrada glavnog elektrotehničkog projekta

 • Datum :

  Ožujak 2016.