O projektu

 • Građevina :

  Kompleks sv. Nikole

 • Lokacija :

  Zadar

 • Usluga :

  Izrada idejnog elektrotehničkog projekta
  Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
  Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta
  Izrada projektne dokumentacije za EU fondove

 • Datum :

  2019.