O projektu

 • Građevina :

  Hala na vezu br.1, Sjeverna Luka

 • Lokacija :

  Sjeverna Lika, Split

 • Usluga :

  Izvođenje elektroinstalaterskih radova
  Izrada projekta izvedenog stanja

 • Datum :

  2016. - 2017.