O projektu

 • Građevina :

  Hotel "Pharos"

 • Lokacija :

  Hvar

 • Usluga :

  Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta (za NABLA d.o.o)

 • Datum :

  2015. - 2016.