O projektu

 • Građevina :

  Hotel "Lavanda", bazen i okoliš

 • Lokacija :

  Stari Grad, otok Hvar

 • Usluga :

  Izrada tender dokumentacije
  Izrada idejnog projekta
  Izrada glavnog projekta
  Izrada izvedbenog projekta
  Nadzor

 • Datum :

  2020. - 2021.