O projektu

 • Građevina :

  Grand Hotel Lav - konferencijske dvorane

 • Lokacija :

  Split

 • Usluga :

  Izrada glavnog elektrotehničkog projekta
  Izrada svjetlotehničkog projekta i projekta upravljanja rasvjetom
  Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta (za MATE d.o.o)
  Izvođenje elektroinstalaterskih radova i sustava upravljanja rasvjetom
  Isporuka rasvjetnih tijela

 • Datum :

  2006.