O projektu

 • Građevina :

  Lučica Foša

 • Lokacija :

  Zadar

 • Investitor :

  Grad Zadar

 • Usluga :

  Izrada glavnog projekta
  Izrada izvedbenog projekta
  Izrada projekta za EU fondove

 • Datum :

  2014. - 2016.